ครอบครัวเมธีกุล 👩‍🔧👨‍🔧 ร่วมแบ่งปันน้ำใจแก่เด็ก น้องๆ นักเรียน วัดหนองกระทุ่ม จ.สุพรรณบุรี 🙏🏻🙏🏻🙏🏻