บริษัทในเครือเมธีกุล

  บริษัทในเครือ ” เมธีกุล ” เริ่มต้นจากประกอบกิจการในการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มไฟฟ้าแสงสว่าง (โคมไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์) ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการ อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจในชื่อ ” บริษัท 112 ไลท์ติ้ง แอนดีไซน์ จำกัด ” เมิ่อวันที่ 28 กันยายน 2538 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ” บริษัท เมธีกุล(แปดริ้ว) จำกัด “)

  ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 ได้เปิด ” บริษัท เมธีกุลวิศวกรรม จำกัด ” เพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้ากลุ่มไฟฟ้าครบวงจร (สายไฟฟ้า, ท่อราง, โคมไฟ หลอดไฟ, ตู้ควบคุม, สวิทช์ปลั๊กและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ) ให้แก่ลูกค้ากลุ่มงานโครงการ, โรงงานอุตสาหกรรม และร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

  อีกประมาณ 10 ปีต่อมา “กลุ่มบริษัทในเครือเมธีกุล” ได้ขยายงานเพิ่มจากการจำหน่ายสินค้างานระบบไฟฟ้าครบวงจร โดยเพิ่มขยายกิจการไปเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มงานโครงสร้าง, วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มเครื่องมือช่าง ซึ่ง ” บริษัท เมธีกุล(แปดริ้ว) จำกัด ” ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SCG ในปี 2554

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ได้จดทะเบียนบริษัทที่ 3 ในเครือโดยใช้ชื่อ “บริษัท เมธีกุล จำกัด” เพื่อขยายงานเป็นร้านค้าขายปลีก ขายส่ง และขายช่องทาง Online ซึ่งหน้าร้าน มี 3 สาขา ดังนี้

  • ปี 2557 เปิดร้าน “เมธีกุล สำนักงานใหญ่” ที่ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบล แพรกษาใหม่
  • ปี 2558 เปิดร้านที่ 2 “เมธีกุล แบริ่ง” ที่ถนนสุขุมวิท 107 ตำบล สำโรงเหนือ
  • ปี 2559 เปิดร้านที่ 3 “เมธีกุล คลองกันยา” ที่ถนนคลองกันยา คลองอาเสี่ย เทพารักษ์กม.10 ตำบลบางพลีใหญ่

  ทั้ง 3 ร้านตั้งอยู่ในจังหวัด สมุทรปราการ โดยดำเนินกิจการค้าปลีก ค้าส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทปราการ และลูกค้าในจังหวัดอื่นๆ โดยมีบริการขนส่งทั่วประเทศ และอำนวยความสะดวกในช่องทาง Online

  นอกจากนี้ ” เมธีกุล ” เป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเครือซีเมนต์ไทย(SCG) และวัสดุก่อสร้าง งานโครงสร้าง เหล็ก คอนกรีต เสาเข็ม ท่อระบายน้ำ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานระบบประปา สี เคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง ฮาร์ดแวร์
” เมธีกุล” มุ่งมั่นพร้อมบริการลูกค้ากลุ่มงานช่างไฟฟ้า งานก่อสร้าง โรงงาน โครงการ จึงเป็นที่มาสโลแกนของธุรกิจ ” เมธีกุล บ้านช่าง บ้านไฟฟ้า บ้านก่อสร้าง” และแนวคิด และปรัชญาบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ ” ครบจบทุกช่าง ที่เมธีกุล”

“เมธีกุล” มุ่งมั่นพัฒนาการบริการสินค้าที่ได้คุณภาพและครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พร้อมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิตของพนักงานและครอบครัว

นโยบายคุณภาพของ “เมธีกุล”

1.สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
  -สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าว่าบริษัทฯ สามารถบริการสินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม
2.พัฒนาการบริการ
  -พัฒนาการบริการสินค้าครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3.พัฒนาทีมงานและพนักงาน
  -พัฒนาพนักงานให้มีส่วนร่วมกับองค์กร ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์การด้านวินัยและคุณธรรม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

 1.บริการสินค้าครบวงจรที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งมอบตรงเวลา
 2.พัฒนาทีมงาม
  – การมีส่วนร่วมของพนักงาน
  – พนักงานมีเป้าหมายในการทำงาน
  – พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน และรับผิดชอบพร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหา
  – พนักงานมีความพึงพอใจในงาน กระตือรือล้น ภูมิใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย
  – วัฒนธรรมขององค์กร พนักงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานในด้านวินัยและคุณธรรม