ทุกเช้า ทุกวัน เราใส่ใจ ริมถนนสาธารณะหน้าเมธีกุล

สะอาด ปลอดภัย จากเศษดินหินทราย( ที่ไม่ใช่ของทางร้าน) ข่วยลดอุบัติเหตุ ” เมธีกุล คือ ส่วนหนึ่งของสังคมแบ่งปัน “.